Synonymer.no

innebære

Meningsgruppe: 1

avstedkomme

berøre

betegne

bety

bevirke

blande inn

bringe

dra etter seg

ende med

forestille

forlange

forsvare

forårsake

framkalle

fremkalle

få til følge

føre med seg

føre til

gi

gjøre lite

gjøre til

ha til følge

ha å si

implisere

innvikle

involvere

kreve

medbringe

medføre

mye fra eller til

opptre på vegne

representere

resultere i

skape

spille en storeller liten rolle

stå for

svare til

symbolisere

utløse

veie

volde

være forbundet med

Meningsgruppe: 2

delaktig
© Wild Wild Web 2012