Synonymer.no

inndragning

Meningsgruppe: 1

avstraffelse

bot

dom

erstatning

fengsel

frihetstap

gjengjeld

gjengjeldelse

hefte

mulkt

pryl

refselse

represalier

slaveri

straff

straffedom

tukt

tuktelse

vederlag

Meningsgruppe: 2

beslag
© Wild Wild Web 2012