Synonymer.no

inndele

Meningsgruppe: 1

aptere

arrangere

avdele

avgrense

avpasse

avveie

beregne

besette

bestemme

bifurkere

bytte

dele

desentralisere

differensiere

dispasjere

disponere

distribuere

dividere

fordele

fraksjonere

gradere

gradert

gruppere

hemmelig

hemmelig stemplet

kløyve

kvotere

løsrive

oppdele

ordne

parsellere ut

planlegge

plassere

porsjonere ut

separere

skifte

skille

skjelne

sondre

spalte

splitte

spre

strø

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utligne

utlodde

utveksle

Meningsgruppe: 2

båse

båsføre

justere

katalogisere

kategorisere

klassifisere

koordinere

normalisere

organisere

redigere

registrere

rubrisere

samordne

sette i system

standardisere

systematisere
© Wild Wild Web 2012