Synonymer.no

innberette

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

bebude

berette

erklære

fastslå

forkynne

fortelle

fremføre

kunngjøre

meddele

melde

oppgi

rapportere

røpe

si fra

signalere

telegrafere

varsku

varsle

Meningsgruppe: 2

anmelde
© Wild Wild Web 2012