Synonymer.no

innberetning

Meningsgruppe: 1

advis

anmeldelse

annonse

avertissement

beskjed

bud

bulletin

depesje

erklæring

etterretning

fortelling

kommuniké

kunngjøring

meddelelse

melding

memorandum

note

notifikasjon

notis

oppgave

opplysning

proklamasjon

promemoria

rapport

redegjørelse

referat

relasjon

signal

spurlag

telegram

underretning
© Wild Wild Web 2012