Synonymer.no

innbefattet

Meningsgruppe: 1

implicite

implisitt

Meningsgruppe: 2

indirekte

underforstått

Meningsgruppe: 3

bake inn

deriblant

derunder

favne om

heriblant

herunder

iberegnet

inkludere

inkludert

inklusive

innbefatte

inneholde

med

medregnet

omfatte

regne med

spenne over

ta med
© Wild Wild Web 2012