Synonymer.no

innbefatte

Meningsgruppe: 1

anspenne

bake inn

bestå av

betydelig

bære i sitt kjød

dekke inn

favne

favne om

forme

fyldig

gjennomgripende

grundig

holde

inkludere

inkludert

inklusive

innbefattet

innebære

inneholde

inneslutte

innlemme

kjevle ut

mangesidig

nære

omfangsrik

omfatte

omfattende

oppta

regne

regne med

romme

rulle ut

slutte

spenne av

spenne over

spenne ut

spile ut

stor

ta med

telle

utvide

vid

Meningsgruppe: 2

gjemme


Andre relevante treff:

innbefattet




© Wild Wild Web 2012