Synonymer.no

innøve

Meningsgruppe: 1

avrette

bibringe

domestisere

dosere

dressere

dressert

drille

dyktiggjøre seg i

eksersere

erfare

forkynne

få tak på

gjenta

hamre

innkjørt

innstudere

instruere

komme inn i

longere

lære

lære opp

memorere

oppdra

opplære

prøve

pugge

repetere

sette seg inn i

skolere

studere

ta lærdom av

tam

temme

terpe

tilegne seg

trene

trene opp

tukte

utdanne

venne

venne til

øve
© Wild Wild Web 2012