Synonymer.no

inkarnert

Meningsgruppe: 1

faktisk

Meningsgruppe: 2

fast

forfengelig

forgjengelig

fysisk

håndfast

håndgripelig

jordbunden

jordisk

konkret

legemlig

materialistisk

materiell

reell

sansbar

sanselig

stofflig

substansiell

timelig

uvarig

verdslig

virkelig

Meningsgruppe: 3

absolutt

av

av reneste vann

avgjort

avgjørende

bestemt

desidert

ekte

erke-

erklært

forstokket

fremtredende

hyper-

inkarnere

innbitt

inngrodd

iøynefallende

karakteristisk

karnifisere

klar

krass

legemliggjort

legemliggjøre

markert

med liv og sjel

notorisk

opplagt

overbevist

overtydd

personifisere

personifisert

positiv

sikker

skinnbarlig

sterk

svoren

særlig

særpreget

tydelig

typisk

ubestridelig

ubetinget

uforbederlig

ugjenkallelig

uomstøtelig

utpreget

uttalt

uttrykkelig

utvetydig

utvilsom

åpenbar

åpenlys

Meningsgruppe: 4

bakstreversk
© Wild Wild Web 2012