Synonymer.no

initialord

Meningsgruppe: 1

abbreviasjon

abbreviatur

akronym

forbokstav

forkortelse

forkorting

kortform

reduksjon
© Wild Wild Web 2012