Synonymer.no

ingen

Meningsgruppe: 1

all

betydningsløs

det samme

ett fett

forsvinnende liten

grenser mot null

hipp som happ

hårfin

ikke målbar

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

intetsigende

irrelevant

kommer ut på ett

likegyldig

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten

liten eller ingen

liten forskjell

marginal

parentetisk

perifer

periferisk

på siden av saken

randfenomen

sekundær

spissfindig

ubetydelig

underordnet

upåaktet

utenforliggende

uvesentlig

uviktig

Meningsgruppe: 2

ikke en

Meningsgruppe: 3

ikke en kjeft

ikke en eneste


Andre relevante treff:

ingenue

ingenium

ingenting

ingen sak

ingeniør

ingenlunde

ingen hvem

ingensinne

tvingende

svingende

ingen kunst

ingen ungdom

stringent

stringens

ingen årsak

ingen suksess

i eningen

springende

ingen naturlov

kontingent

ingen dum idé

ingen tilhenger

ingeniørsoldat

ingen heksekunst

innbringende

som ingenting

velklingende

regjeringen

ingen opplagt sak

ingen hemmelighet

ingen ringere enn

som ingen ting

ingen kostforakter

ingen måte

til ingen nytte

springende punkt

sivilingeniør

nesten ingen

ingen hvem som helst

fremspringende

helsebringende

skapningens herre

ta til vingene

i førstningen

i grålysningen

holde stillingen

inntektsbringende

lette stemningen

ta innersvingen

liten eller ingen

strek i regningen

motta utfordringen

gå opp i limingen

gå en i næringen

snu på skillingen

komme av tellingen

under ingen omstendigheter

en slikk og ingenting

plass i regjeringen

benytte anledningen

som om ingenting var hendt

ane fred og ingen fare

ta med i beregningen

en strek i regningen

ta imot utfordringen

få luft under vingene

gjenkalle i erindringen

for en slikk og ingenting

hytter og hus men ingen borge

flyvende faner og klingende spill
© Wild Wild Web 2012