Synonymer.no

informere om

Meningsgruppe: 1

meddele

Meningsgruppe: 2

advisere

annonsere

bekjentgjøre

erklære

forkynne

fortelle

gi beskjed om

gi melding om

gjøre kjent

kunngjøre

melde

offentliggjøre

oppgi

opplyse

proklamere

tilkjennegi
© Wild Wild Web 2012