Synonymer.no

indikere

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

anslå

anvise

avdekke

avgi vitnesbyrd

avmerke

avsette

avsløre

avspeile

bebude

bekrefte

benevne

berøre

beskrive

betegne

bety

bevise

bevitne

blottstille

buse ut med

bære preg av

erklære

fastslå

forestille

fortelle

fortelle om

fremheve

gi beskjed om

gi et vink om

gi til kjenne

gjengi

hentyde

hviske om

ikke holde tett med

insinuere

karakterisere

kjennetegne

klunke på

krysse av

la ane

la det skinne gjennom

legge for dagen

markere

merke

nevne

notere

nummerere

omtale

opplyse om

orde frempå

peke på

poengtere

påpeke

røpe

si

slå frempå

slå på

slå takten

snakke høyt om

stadfeste

stemple

symbolisere

tale for

tilkjennegi

tilsi

tyde på

utpeke

uttrykke

vise

vitne

vitne om

ymte

åpenbare

Meningsgruppe: 2

antyde
© Wild Wild Web 2012