Synonymer.no

implisere

Meningsgruppe: 1

affisere

angå

avstedkomme

beføle

berøre

berøregå ut på

betegne

bety

bevirke

blande inn

bringe

delaktig

dra etter seg

dreie seg om

ende med

engasjere

forårsake

framkalle

fremkalle

føre med seg

føre til

gjelde

gå ut på

gå ut påinnvirke på

ha til følge

ha å gjøre med

ille berørt

ille ved

implisert

innblande

innebære

innvikle

innvirke på

involvere

komme nær

kreve

medføre

medskyldig

omhandle

representere

resultere i

røre

skape

snerte

som har en finger med i spillet

streife

stå i forbindelse med

touchere

treffe

vedkomme

vedrøre

virke på

volde

være forbundet med
© Wild Wild Web 2012