Synonymer.no

illustrasjon

Meningsgruppe: 1

akt

anvisning

avbildning

avglans

avspeiling

begrunnelse

beskjed

bilde

data

diagram

diegese

eksegese

eksplanasjon

empiri

erfaringslære

etterretning

figur

forklaring

fortolkning

fotnote

fremstilling

freske

gjengivelse

henvisning

hologram

hypotese

ikon

info

informasjon

interpretasjon

kjennskap

kommentar

kontrafei

kunngjøring

kunstverk

landskapsbilde

litografi

løsning

maleri

meddelelse

melding

motivering

note

oppklaring

opplysning

panorama

pieta

plansje

portrett

radering

redegjørelse

skilderi

smøreri

snapshot

speilbilde

stikk

stilleben

tavle

tegning

tips

tresnitt

tydning

underretning

unnskyldning

utgreiing

utleggelse

utlegning

utredning

veiledning

vink

vitneprov

Meningsgruppe: 2

akvarell
© Wild Wild Web 2012