Synonymer.no

ikke til å snakke til

Meningsgruppe: 1

bratt

om kroppsholdning

steil

Meningsgruppe: 2

avvisende

brysk

butt

hardnakket

sta

stemplet

stivnakket

strid

ubøyelig

utilgjengelig

utilnærmelig
© Wild Wild Web 2012