Synonymer.no

ikke stemme

Meningsgruppe: 1

stride

Meningsgruppe: 2

ikke harmonere

stå i motstrid

støte an

være uforenlig
© Wild Wild Web 2012