Synonymer.no

ikke harmonere med

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

fighte

stride

Meningsgruppe: 2

kombattant

stridende

stå i motstrid med

støte an mot

være uforenelig med
© Wild Wild Web 2012