Synonymer.no

ikke for flust

Meningsgruppe: 1

begrenset

dårlig

ikke

innskrenket

karrig

knapp

knepen

knuslete

kummerlig

liten

mager

nau

nødtørftig

pinaktig

ringe

skral

smal

snau

snever

sparsom

trang

utilstrekkelig

vanskelig
© Wild Wild Web 2012