Synonymer.no

ikke

Meningsgruppe: 1

ad calendas Graecas

akseptabel

aldri

aldri i livet

aldri i verden

aldri så

alt annet enn

ei

hvor

hvor..enn

ikke for noen pris

ikke for sitt bare liv

ikke noensinne

ikke på vilkår

ingenlunde

ingensinne

langt fra

langt i fra

minst av alt

måtelig

nei

neppe

på ingen måte

u-

umulig

under ingen omstendigheter

Meningsgruppe: 2

astral

Meningsgruppe: 3

ikke vinne gehør

misliebig

stå på svarteliste

upopulær

uønsket

være en torn i øyet på

være persona non grata

være upopulær


Andre relevante treff:

bikke

hikke

tikke

dikke

pikke

rikke

nikke

kikke

fikke

sikkel

sikker

mikkel

drikke

spikke

ikke pen

flikke

slikke

ikke god

sikkert

skikke

gnikke

ikke noe

ikke én

stikke

kikkert

blikke

krikke

ikkevold

ikke bra

nikkers

klikke

ikke her

prikke

vrikke

kvikke

brikke

skikket

ikke dumt

slikket

ikke ekte

ikke fort

ikke før

ikke bred

drikker

ikke uten

ikke lite

ikke tykk

usikker

ikke sant

ikke rart

ikke spøk

om ikke

ikke verst

stikke i

ikke borte

ikke-norsk

prikkete

ikke filla

slikkeri

ikke annet

sikkerhet

ikke mange

ikke fullt

ikke komme

ikke minst

ikke sakte

ikke holde

ikke andre

strikke

ikke ueffen

ikke gi seg

blikkende

ikke fysisk

ikke treffe

ikke utfylt

ikke verdig

stikkende

ikke fordra

ikke utstå

nikkedukke

ikke umulig

ikke til å

ikke stemme

ikke kresen

uskikket

dikkedarer

drikkelag

skikkelig

ikke i gang

ikke hjemme

stikke av

skikkelse

ikke i bruk

ikke i form

vehikkel

ikke umaken

artikkel

vesikkel

stikke ut

ikke billig

antikken

skikke seg

kvikke opp

kvikke seg

ikke ugjerne

drikkehorn

stikke ned

ikke sjelden

ikke god nok

ikke konkret

ikke tale om

ikke så få

ikke dårlig

ikke særlig

skikkethet

ikke beruset

slikkerier

bestikke

ikke en katt

ikke fetende

ikke frøsen

ikke for det

ikke målbar

drikkebror

ikke lik seg

ikke utvokst

ikke-fagmann

ikke mer enn

beskikke

usikkerhet

anstikke

stikke til

ikke liv laga

drikkevarer

ikke bite på

utstikker

ikke påaktet

ikke knuslete

uskikkelig

fascikkel

drikkebasse

butikkeier

ikke noe tess

ikke bindende

partikkel

ikke en døyt

ikke-militær

ikke-nordmann

ikke fornøyd

ikke-voldelig

Mikkelsmesse

matrikkel

ikke-bindende

ikke-kirkelig

ikke en kjeft

ikke å tenke

ikke å stole

ikke så lite

ikke gi brød

stikke vekk

follikkel

ildsikker

ikke brennbar

avstikker

klikkevesen

ikke mitt bord

ikke-kristelig

budstikke

ikke til stede

ikke vanskelig

ikke spare på

oppkvikke

ikke noensinne

ikke som andre

ikke stemt for

drikkepenger

ikke andre enn

ikke kunne med

fabrikkere

ikke en eneste

ikke annet enn

forstikke

ikke det grann

ikke la seg by

trafikkere

ikke harmonere

stikke innom

ikke for flust

hvis ikke

trafikkert

klikkespråk

ikke langt fra

ikke flere enn

ikke til å tro

posekikker

ikke halvparten

ikke en tøddel

ikke ørens lyd

ikke vel bevart

ikke for katten

beskikkelse

la blikket

bestikkelig

ikke valgt side

strikkepinne

ventrikkel

ikke for tidlig

ikke et ord mer

ikke holde vann

ikke påaktende

ikke så farlig

ikke noe videre

selvsikker

ikke det minste

stikke av mot

ikke berettiget

ikke bry seg om

sikkerhetsvakt

avstikkende

kvikke seg opp

ikke riktig klok

ikke bli til noe

ikke nok med det

ikke på vilkår

som ikke kan

ikke langt i fra

strikkegenser

ikke noe problem

ikke kvalifisert

ikke finne seg i

ikke ta notis av

supplikkere

ikke et menneske

helst ikke

slett ikke

ikke skre ordene

stikke øynene

ikke å stole på

stivstikker

ikke desto mindre

ikke-krystallinsk

idiotsikker

ikke å forglemme

ikke-krigførende

ikkevoldtilhenger

ikke ettergivende

ikke-eksisterende

ikke å tenke på

frostsikker

ikke kunne utstå

skapdrikker

ikke kunne fordra

ikke stå tilbake

ikke krigførende

treffsikker

på prikken

dåsemikkel

seiersikker

ikke rare greiene

ubestikkelig

ikke riktig navla

ikke kjernefysisk

ikke hverdagskost

ikke født i går

ikke umaken verdt

ikke fornekte seg

ikke vinne gehør

luskemikkel

ikke tilsnakkende

oppkvikkelse

oppkvikkende

brannsikker

skråsikker

tilskikkelse

slikke sine sår

minnebrikke

selvsikkerhet

ikke ta hensyn til

ikke la seg dupere

ikke riktig navlet

ikke ville inn på

ikke ville vite av

dersom ikke

drikkevannskilde

ikke bli forstått

ikke bli oppfattet

ikke det som heter

ikke for noen pris

ikke være sen til

ikke harmonere med

ikke-voldspolitikk

prikken over i-en

helligmikkel

ikke fem flate øre

kjeleflikker

konventikkel

la blikket gli

ikke gi lyd fra seg

ikke legge fingrene

som ikke legger

øyeblikkelig

stikke nesa i sky

flisespikker

stikke under stol

la i stikken

ikke være sein til

ikke få utløp for

trosartikkel

avisartikkel

spyttslikker

ikke holde tett med

ikke av denne verden

slettes ikke

treffsikkerhet

flisespikkeri

ha i kikkerten

ikke en levende sjel

ikke bli virkelighet

aldeles ikke

spissartikkel

sprekkslikker

ikke falle i god jord

ikke tilnærmelsesvis

være usikker

kikke over skulderen

stikke pipen i sekk

ikke til salt i maten

ikke være underlegen

ikke la seg merke med

ikke la være uprøvd

rette blikket

ikke tapt bak en vogn

stikke ut en føler

ikke stå tilbake for

stikke under stolen

stikke hodene sammen

som ikke gir brød

ikke for sitt bare liv

stjernekikkert

ikke konkurransedyktig

ikke til å misforstå

absolutt ikke

stikke under en stol

ikke til å snakke til

stikke øynene ut på

ikke all der en ser ham

ikke la seg affisere av

ikke til å komme forbi

ikke la en dø i synden

hjemmestrikket

late i stikken

ikke ved sine fulle fem

ikke til å kjenne igjen

ikke økonomisk bindende

bindingsstikke

ikke spare på konfekten

ikke ha noe usnakket med

kikke en over skulderen

en brikke i spillet

ikke la noe være uprøvd

ikke ha noe til overs for

ikke gjøre fra eller til

for øyeblikket

ikke gjøre forskjell på

sikkerhetsforanstaltning

på øyeblikket

rette blikket mot

stikke halen mellom bena

ikke gjøre skam på maten

går ikke ut på dato

som ikke kan repareres

ha en i kikkerten

ikke anerkjent trosretning

spise og drikke

ikke til å være i hus med

ikke legge to pinner i kors

det kan ikke nektes

stikke halen mellom beina

ikke legge fingrene imellom

slikke seg om munnen etter

sist men ikke minst

bringe i sikkerhet

forgrunnsskikkelse

som ikke vokser på trær

som trommestikker

stikke kjepper i hjulet for

som ikke har noe med saken

som det ikke er bunn i

ikke ville ta i med en ildtang

som ikke eier skam i livet

som ikke vet sin arme råd

som ikke har nåla i veggen

redaksjonsartikkel

følge med blikket

kikke vedkommende over skulderen

å ikke legge to pinner i kors

som ikke har til salt i maten

det kan ikke nektes for at

som ikke gjør en katt fortred

ikke la gresset gro under føttene

være eller ikke være

til punkt og prikke

utenfor folkeskikken

som ikke har funnet opp kruttet

som i en skruestikke

som ikke legger to pinner i kors

ikke la det bli sten tilbake på sten

nordafor folkeskikken

ikke la det bli stein tilbake på stein

nødvendighetsartikkel

som ikke har noe med saken å gjøre

mikroelektronikkbrikke

et være eller ikke være

det står ikke til å nekte at

som ikke kan holde på en hemmelighet

hvis ikke alle julemerker slår feil

verden står ikke til påske

så en ikke kan se en hånd for seg

så man ikke kan se en hånd for seg

symptomer endrer seg ikke
© Wild Wild Web 2012