Synonymer.no

iherdighet

Meningsgruppe: 1

aktivitet

anstrengelse

arbeidsomhet

damp

driftighet

drivkraft

energi

fart

flid

foretaksomhet

fremdrift

fremferd

futt

id

iver

kraft

liv

møye

nerk

omhu

pep

pepp

pågåenhet

styrke

tiltak

tiltakslyst

umake

virkelyst

virksomhet

vitalitet
© Wild Wild Web 2012