Synonymer.no

ihendehaverpapir

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

akt

aktstykke

anvisning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

bilag

brev

charter

diplom

dokument

dossier

gjeldsbrev

holograf

note

papir

patent

revers

side

sirkulære

skjøte

skrift

skriftstykke

skriv
© Wild Wild Web 2012