Synonymer.no

identisk

Meningsgruppe: 1

analog

den samme

ens

enslydende

formlik

harmonerende

harmoniske

i likevekt

konform

kongruent

korrelerende

korresponderende

lik

likedan

likelydende

overensstemmende

parallelle

proporsjonal

samsvarende

symmetrisk

tilsvarende




© Wild Wild Web 2012