Synonymer.no

i telegramstil

Meningsgruppe: 1

epigrammatisk

epigrammisk

fyndig

i et nøtteskall

knapp

konsentrere

konsentrert

konsis

kort

kortfattet

lakonisk

lapidarisk

ordknapp

sammentrenge

sammentrengt

som fatter seg i korthet

summarisk

synoptisk
© Wild Wild Web 2012