Synonymer.no

i svart og hvitt

Meningsgruppe: 1

begrenset

bornert

dogmatisk

doktrinær

ensidig

farget

innskrenket

kortsynt

monolateral

monoman

partisk

smalsporet

snever

sneversynt

subjektiv

tendensiøs

trangsynt

uvariert




© Wild Wild Web 2012