Synonymer.no

i smadder

Meningsgruppe: 1

i stykker

smadder

stykke
© Wild Wild Web 2012