Synonymer.no

i overensstemmelse med

Meningsgruppe: 1

analog

analog med

analogi

balanse

beslektet

endrektighet

enighet

etter

forenlig med

forståelse

gjenklang

harmoni

homolog

i samsvar med

i analogi med

i henhold til

i likhet med

i pakt med

i samsvar med

identitet

ifølge

jamførbar

konformitet

kongruens

konsekvens

korrelasjon

korrespondanse

lignende

lik som

likeartet

likhet

motsvarende

motsvarighet

overensstemmelse

overensstemmende

overensstemmende med

parallell

parallellisme

proporsjon

på lignende vis

på samme måten

samhøve

samsvar

symmetri

tilsvarende

Meningsgruppe: 2

attom
© Wild Wild Web 2012