Synonymer.no

i gode gamle dager

Meningsgruppe: 1

ante-

forut for

før

føre

Meningsgruppe: 2

aldri så lenge

dagen

dagen lang

døgnet rundt

en mannsalder

en evighet

en gang

engang

for lenge siden

fordum

før i tiden

i det uendelige

i mange år

i uminnelige tider

imens

inntil videre

lenge

mens

pre-

sju lange og sju breie

så lenge

tidligere

til kjedsommelighet

tilforn

år og dag
© Wild Wild Web 2012