Synonymer.no

i ett kjør

Meningsgruppe: 1

alle tider

allstøtt

alminnelig

altid

atter og atter

bestandig

betenkning

bosette seg

dag og natt

dagligdags

ett

ett og annet

evig

evinnelig

fest

flittig

for det meste

forsinkelse

fort vekk

gang på gang

gjentatte ganger

gjerne

hele tiden

helst

hyppig

i alminnelighet

i eningen

i ett nu

i ett sett

i ett strekk

i ett vekk

idelig

iherdig

ikke sjelden

jamt og samt

jevn

jevnlig

konstant

kronisk

mangen gang

med ett

mer enn en gang

mest

mye

noe

non stop

normalt

nøling

ofte

oftest

permanent

plutselig

på løpende bånd

regelmessig

rett som det er

sammen

samtidig

sent og tidlig

slag i slag

som regel

stadig

stadig vekk

straks

ta opphold

tett i tett

til alle døgnets tider

til enhver tid

til kjedsommelighet

titt

uavbrutt

uavlatelig

ufravendt

under ett

uopphørlig

ustanselig

uten opphold

uten stans

utsettelse

vanligvis

villig vekk

Meningsgruppe: 2

guffe
© Wild Wild Web 2012