Synonymer.no

i et nøtteskall

Meningsgruppe: 1

anspenne seg

anstrenge seg

epigrammisk

fokusere

fordype seg

forsterke

fortette

fyndig

gå opp i

hope opp

i telegramstil

in nuce

intens

knapp

koke inn

kompakt

kondensere

konsentrere

konsentrere seg

konsentrert

konsis

kort

kortfattet

kraftig

lakonisk

lapidarisk

nøtteskall

oppmerksom

ordknapp

presse sammen

resymere

samle

sammenfatte

sammentrenge

sammentrengt

sentralisere

skjerpe seg

sterk

stue sammen

summarisk

synoptisk

ta seg sammen
© Wild Wild Web 2012