Synonymer.no

i bøtter og spann

Meningsgruppe: 1

atskillig

beholder

bråtevis

bøtte

de fleste

en

en haug

en mengde

en god del

en hel del

en masse

en mengde

en rekke

flere

flerfoldige

flokk

flust

for en stor del

fullt av

fullt opp

fyldig

gjentatte

haugevis

hop

hvem som helst

hyppige

i lange baner

i overflod

i store mengder

ikke lite

ikke så lite

kreti og pleti

lassevis

legio

mange

mangt

masse

massevis

meget

mengdevis

mer enn nok

mye

ola og kari

plenty

pøs

rik

rikelig

rikelig av

spann

tallrike

tallsterke

til alt overmål

utallige

ørten

Meningsgruppe: 2

atskillige
© Wild Wild Web 2012