Synonymer.no

i alminnelighet

Meningsgruppe: 1

alminnelig

alminnelighet

atter og atter

avlegge

banalitet

beredvillig

bestå prøve

døye

erfare

flittig

for det meste

fortrinnsvis

fremherskende

frivillig

gang på gang

gjennomgående

gjennomleve

gjerne

helst

hyppig

i det store og hele

i ett kjør

i regelen

idelig

ikke sjelden

jamt og samt

jevnlig

jevnt over

lide

mangen gang

mer enn en gang

mest

mye

ofte

oftest

rett som det er

sedvanligvis

sent og tidlig

som oftest

som regel

stort sett

til vanlig

titt

tåle

uavlatelig

undergå

ustanselig

utholde

utstå

vanligvis

være gjenstand for

Meningsgruppe: 2

behandle
© Wild Wild Web 2012