Synonymer.no

hypotese

Meningsgruppe: 1

aksiom

analyse

analyseverktøy

anelse

antakelse

antakelser

anvisning

arbeidshypotese

argument

assersjon

begrunnelse

beregning

beskjed

diegese

eksegese

eksplanasjon

erklæring

forklaring

formening

formodning

forsikring

fortolkning

forutsetning

forventning

fremstilling

gisning

gjetning

gjettverk

illustrasjon

interpretasjon

intuisjon

kommentar

konjektur

lære

løsning

mening

mistanke

modell

motivering

oppklaring

opplysning

peil

peiling

postulat

påstand

redegjørelse

sats

supposisjon

synsing

tanke

teft

teorem

teori

tese

tydning

unnskyldning

utgreiing

utleggelse

utlegning

utredning

utsagn

uttalelse

veiledning

vitneprov

von


Andre relevante treff:

svak hypotese

arbeidshypotese
© Wild Wild Web 2012