Synonymer.no

hverdagslig

Meningsgruppe: 1

allmenn

bare blåbær

brukervennlig

daglig

dagligdags

direkte

elementær

enkel

fast takst

felles

flat

for alle

forståelig

fremherskende

fundamental

gangbar

generell

gjengs

gjennomsnittlig

grovhugd

grå

habituell

hjemmestrikket

horisontal

hverdagskost

hvermannseie

ikke vanskelig

ingen heksekunst

jevn

kurant

landsomfattende

lett

lettfattelig

liketil

normal

offentlig

oftest

opprinnelig

ordinær

plan

primitiv

rutinemessig

sedvanlig

simpel

som regel

spak

standard

stående

svevende

tarvelig

tilvant

ubestemt

ukomplisert

ukunstlet

universell

usammensatt

uskyldig

utbredt

vag

vanlig

vanligvis

vulgær

Meningsgruppe: 2

alminnelig

Meningsgruppe: 3

banal

ensformig

fad

grunn

innholdsløs

jordbunden

kjedelig

matt

nøktern

overfladisk

platt

poesiløs

prosaisk

rett ut

slapp

triviell

tørr

uromantisk

uspennende

åndløs

åndsforlatt
© Wild Wild Web 2012