Synonymer.no

hovedvekt

Meningsgruppe: 1

aksent

aksentuering

betoning

emfase

ettertrykk

stavelsestrykk
© Wild Wild Web 2012