Synonymer.no

hovedsakelig

Meningsgruppe: 1

altoverveiende

bakenforliggende

bokstavelig

desidert

dypest sett

egentlig

ekte

faktisk

for det

fornemmelig

fortrinnsvis

fremfor alt

fremherskende

først og fremst

helst

høyest

i det store og hele

i første rekke

i særdeleshet

innerste

især

lengst

mest

navnlig

opprinnelig

overveie

overveiende

prevalent

reell

sann

spesielt

sterkest

særlig

ultimat

vesentlig

virkelig

Meningsgruppe: 2

for det meste
© Wild Wild Web 2012