Synonymer.no

hovedmann

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

anstifter

augur

autor

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

dirigent

doyen

fanebærer

far

foregangsmann

formann

forstander

fører

førstefiolin

gjerningsmann

grunnlegger

guru

herre

hode

høvding

imam

initiativtaker

kapellmester

kjøkemester

koryfé

leder

merkesmann

mester

møteleder

nestor

oldermann

opphavsmann

ordfører

ordstyrer

overhode

paterfamilias

preses

president

primas

primus motor

prior

seremonimester

sjef

skaper

spiss

stammor

stifter

tillitsmann

toastmaster
© Wild Wild Web 2012