Synonymer.no

holde ved lag

Meningsgruppe: 1

beholde

bevare

fastholde

forsvare

hevde

holde gående

håndheve

iaktta

opprettholde

underholde

vedlikeholde
© Wild Wild Web 2012