Synonymer.no

holde ut fra hverandre

Meningsgruppe: 1

atskille

avgrense

befri

berøve

bolke

dele

differensiere

diskriminere

dissosiere

fordele

fraksjonere

frata

isolere

klare

kløyve

løsrive

oppløse

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte
© Wild Wild Web 2012