Synonymer.no

holde sin hånd over

Meningsgruppe: 1

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

bevare

dekke

dra omsorg for

eskortere

favorisere

forskanse

forsvare

frede

gardere

gjete

gå i bresjen for

hegne

hjelpe

hjelpe frem

interessere seg for

ivareta

konvoiere

live

lune

passe på

patronisere

privilegere

protesjere

pussere

sikre

skjerme

stille seg i bresjen for

strygge

ta av for

ta seg av

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

verne om

vokte

våke over
© Wild Wild Web 2012