Synonymer.no

holde med makt

Meningsgruppe: 1

beskytte

forsvare

hevde

holde

holde i hevd

håndheve

opprettholde

utøve

verne om
© Wild Wild Web 2012