Synonymer.no

holde igjen

Meningsgruppe: 1

__ajournere__

age

begrense

binde

bremse

demme

dempe

forhale

forkue

forsinke

handikappe

hefte

hemme

hemmende

hindre

holde tilbake

inhibere

inhibitorisk

inneslutte

innskrenke

knappe av

kue

legge bånd på

lenke

motarbeide

oppholde

redusere

repressiv

restringere

sinke

sjenere

stanse

trekke i langdrag

trekke ut

trenere

tøyle

undertrykke

utsette

vanskeliggjøre

Meningsgruppe: 2

luse

spare
© Wild Wild Web 2012