Synonymer.no

holde for rimelig

Meningsgruppe: 1

ane

anta

beregne

forestille

forestille seg

formode

gå ut fra

mene

mistenke

presumere

regne

supponere

tenke seg

tro

vente

vone
© Wild Wild Web 2012