Synonymer.no

hol

Meningsgruppe: 1

avtrykk

bresje

brudd

bule

bulk

dal

dump

fals

fordypning

forsenkning

fure

gap

gatt

grav

grop

grotte

grugg

hakk

hule

hull

hulning

høl

katafalk

klyss

krater

kulp

lakune

lekk

lekkasje

lomme

luke

mellomrom

nisje

nåløye

pore

punktering

renne

revne

rynke

senkning

sjakt

skål

spor

sprekk

stikk

svart hull

søkk

tomrom

trakt

utetthet

åpning

øye

Meningsgruppe: 2

forhøyning

Meningsgruppe: 3

jordrygg

rabbe

rante

remb

rinde

rygg

Meningsgruppe: 4

forsluken

glupsk

hungrig

skrubbsulten

sopen

sugen

sulten

svang

svolten


Andre relevante treff:

holk

hole

hold

holt

holke

holde

holme

holdt

holder

holdig

holden

hold up

holdbar

holding

holograf

holmgang

holde ut

behold

holdning

holde an

holde av

avhold

hologram

holddame

holistisk

holde ute

utholde

uholdbar

holde for

erholde

holde med

holde opp

anholde

holde på

avholde

holde hus

innhol

beholde

avholdt

avholds

holde til

holde seg

holdbarhet

innhold

holde inne

holde mål

holde nede

holde oppe

tilhold

holde munn

holde frem

holde tett

holde fast

holde fest

hushold

samhold

henhold

beholder

medhold

holde vakt

bakhold

avholdes

holdepunkt

holdeplass

forhold

opphold

renhold

oppholde

holde kjeft

holde igjen

holde stand

holde diett

holde hardt

holde leven

holdt igjen

alkohol

tilholde

velholdt

holografisk

holde ruten

holde bønn

holde stikk

forholde

holde borte

holde i gang

kosthold

bakholds-

holde i hevd

anholdelse

avholdende

ordholden

barkholt

fordhold

reinhold

renholder

utholdende

beholdning

holde følge

vakthold

rikholdig

holde på å

i behold

anholde om

holden

skogholt

velholden

rundholt

avholdsmann

renholdere

overholde

inneholde

holde opp med

foreholde

holde på med

avholde seg

holde seg til

avholdenhet

holde i ånde

holde utenfor

holde gående

husholdere

holde ved lag

holde bryllup

fastholde

holde tilbake

fremholde

utholdenhet

holde i drift

fastholdt

holde i sjakk

holdningsløs

holde stangen

holde seg unna

holde ved like

holde tett med

holde øye med

skuddhold

holde styr på

holde ved makt

holde dom over

reinholder

forbehold

kursholder

forholdsord

holde seg kald

forholdsvis

uutholdelig

vedholdende

alkoholisk

oppholdsted

alkoholist

oppholdsrom

måtehold

innholdsrik

kalkholdig

holde i hånda

holde hemmelig

holde i tømme

holde med makt

holde seg hard

godt hold

holde for narr

underhold

henholdsvis

husholdning

oppholdsvær

innholdsløs

ikke holde

husholderere

oppholde seg

holdenhet

oppholdssted

holde leven med

holde på plass

forholde seg

forbeholde

alkoholiker

tilholdssted

underholde

holde tritt med

bysteholder

måteholden

holde en i sjakk

velbeholden

plassholder

holde skadesløs

gi medhold

forbeholden

uoppholdelig

misforhold

forholdsregel

pengeholder

underholder

brystholder

holde en stangen

stattholder

husdyrhold

ta opphold

holde stillingen

alkoholisert

holde for umulig

holde seg skjult

holde et intervju

alkoholholdig

forholdsmessig

sammenholde

misligholde

holde med selskap

helligholde

holde for rimelig

avholde seg fra

holde det gående

vannbeholder

valutaholder

vedlikehold

underholdende

i forhold til

sukkerholdig

holde en knapp på

uforbeholden

holde seg inne med

tittelholder

i henhold til

i godt hold

rekordholder

holde ørene stive

umåteholden

underholdning

tilbakeholde

underholde seg

vedlikeholde

uforholdsmessig

være holdbar

holde under oppsikt

gjøre holdt

holde seg i skinnet

opprettholde

holde seg på matta

festligholde

forbeholde seg

oppholde seg hos

etylalkohol

alkoholpåvirket

tilbakeholden

holde sin hånd over

holde tann for tunge

tankeinnhold

beholde valplassen

harpiksholdig

uten opphold

flateinnhold

uten innhold

holde under kontroll

glassbeholder

vannbeholdning

holde den oppfatning

holde seg oven vanne

se forbehold

kroppsholdning

i god behold

ikke holde vann

lovmedholdelig

holde en forestilling

hemmeligholde

underholdsbidrag

vertshusholder

kassebeholdning

holde ut fra hverandre

innholdsfortegnelse

oppholdssted paulun

dobbeltholdning

anholde om ens hånd

uforholdsmessighet

så det holder

kausalforhold

tilbakeholdende

beholde for seg selv

helt og holdent

underholde seg med

holde fingrene av fatet

tilbakeholdenhet

holde seg etterrettelig

lydrikeforhold

skadesløshold

årsaksforhold

på nært hold

vedlikeholdsplikt

ikke holde tett med

søppelbeholder

etter forholdene

holde vedkommende stangen

underholdningsbidrag

som holder åpent hus

heltt og holdent

underholdningsartist

faktisk forhold

kontantbeholdning

om kroppsholdning

flygende hollender

høytideligholde

strøsandbeholder

skadesløsholdelse

transportbeholder

en beholder uten innhold

prøve å holde nede

omsetningsforhold

anholde om vedkommendes hånd

motsetningsforhold

ta sine forholdsregler

ha el. holde under kontroll

det faktiske forhold

som ikke kan holde på en hemmelighet
© Wild Wild Web 2012