Synonymer.no

hjemsøkelse

Meningsgruppe: 1

anfektelse

anger

besvær

byrde

elendighet

fristelse

gremmelse

huskors

irritament

irritasjon

kors

kval

landeplage

leielse

lidelse

mare

martyrium

motgang

nød

pasjon

pine

plage

prøvelse

samvittighetsnag

sinnsuro

sjelekamp

sjelenød

skruppel

sorg

svøpe

sykdom

torn i kjødet

tvil

ubehag

uleilighet

ulykke

ynk
© Wild Wild Web 2012