Synonymer.no

hive anker

Meningsgruppe: 1

fastland

jord

kyst

land

Meningsgruppe: 2

ankre

fri

få landkjenning

hale i land

hive

kaste loss

klappe til kaien

lande

legge fra land

legge til land

legge ut

lette anker

loss

løs

løse

oppnå

se land

sikre seg

urin
© Wild Wild Web 2012