Synonymer.no

hipp som happ

Meningsgruppe: 1

apatisk

betydningsløs

blasert

det samme

dorsk

ett fett

forsvinnende liten

grenser mot null

hipp

hårfin

ikke målbar

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

ingen

intetsigende

irrelevant

kommer ut på ett

likegyldig

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten

liten eller ingen

liten forskjell

marginal

parentetisk

perifer

periferisk

på siden av saken

randfenomen

sekundær

som kommer ut på ett

spissfindig

uansett

ubetydelig

underordnet

upåaktet

utenforliggende

uvesentlig

uviktig
© Wild Wild Web 2012