Synonymer.no

hindring

Meningsgruppe: 1

anstøtsstein

avbrekk

bakdel

bakside

barriere

begrensning

beskytte

bjelke

bom

bøyg

disk

drawback

ekspedisjon

feil

flaskehals

forfall

forhindring

forsinkelse

forstyrrelse

forsvare

gjerde

grense

hake

handikap

heft

hefte

heftelse

hemning

hemsko

hinder

impediment

lyte

mangel

minus

mur

rekkverk

skille

skranke

snublestein

sperre

stang

stans

stengsel

stopp

strek i regningen

tre i skranken for

ulempe

vanskelighet

vegg

Meningsgruppe: 2

avbrytelse


Andre relevante treff:

hindringer

forhindring

forhindringsmelding
© Wild Wild Web 2012