Synonymer.no

hindre

Meningsgruppe: 1

affisere

age

anfekte

avblåse

avbrekk

avbryte

avbøte

avholde

avkorte

avlede

avskjære

avsondre

avsperre

avspise

avspore

avstenge

avvende

avverge

avvise

bannlyse

barrikadere

begrense

begrenset

bekjempe

beslaglegge

besvære

besøke

binde

bite av

blokkere

blyges

bo

boikotte

bom

bornert

bremse

bringe til opphør

bringe ut av lage

bry

brysom

bægje

delvis

demme

demme opp for

dempe

desimere

diske

diskriminere

diskvalifisere

distrahere

dum

dvele

ekskludere

ekskommunisere

ende

enervere

enfoldig

ensidig

ergre

evneveik

forbeholden

forbudt

forby

forebygge

forebyggende

forhindre

forhindring

forkue

formene

forminske

forpurre

forsinke

forskanse

forstyrre

forvise

gjøre noe

gjøre slutt på

handikappe

hefte

hemme

hemmende

hinder

hindrende

holde borte

holde igjen

inhibere

inhibitorisk

inneslutte

innskrenke

innskrenket

innsnevre

irriterende

isolere

kjempe mot

klippe av

knapp

knappe av

knappe av på

knipe igjen

komme i forkjøpet

komplisere

kors

krysse

kue

kullkaste

kutte

kutte ut

kvie seg

late igjen

legge bånd på

lenke

leve

lockoute

lukke

låse

mene

minske

moderere

modifisere

motarbeide

motsette seg

motstå

motvirke

myse

nedlegge

nedlegge forbud mot

nedsette

nekte

nøytralisere

obstruere

oppheve

oppholde

oppholde seg

oppholde seg hos

oppsette

oppta

parere

pinlig

plagsom

preservativ

preventiv

profylaktisk

prohibitiv

redusere

repressiv

restringere

sabotere

sette bom for

sette en stopper for

sette på indeks

sinke

sjenere

sjenere seg

sjenerende

skalke

skamme seg

skiple

skjemmes

skjære

slanke

slutt

slutte inne

slå tilbake

snever

sperre

stampe mot brodden

stanse

stemme

stenge

stenge ute

stikke kjepper i hjulet for

stille

stoppe

stoppe til

stopper

supprimere

svekke

ta kampen opp mot

tilbringe

tilintetgjøre

torpedere

trang

trykke

tynge

tøyle

ubehagelig

undergrave

underminere

undertrykke

unngå

unnse seg

uroe

utelukke

utjevne

utstøte

vanskeliggjøre

vanskelighet

vegre

velte

vike tilbake for

være

være i veien

være i veien for

være til hinder

ødelegge

Meningsgruppe: 2

anstille


Andre relevante treff:

uhindret

hindrende

forhindre

infeksjonshindrende

befruktningshindrende
© Wild Wild Web 2012