Synonymer.no

hevet over tvil

Meningsgruppe: 1

anfektelser

avgjort

bange anelser

betenkeligheter

betvile

forbehold

forlegenhet

grublerier

ha sine tvil

mistanke

mistillit

notorisk

om og men

opplagt

rådvillhet

sikker

skepsis

skrupler

stuss

ta noe med en klype salt

tvil

tvilrådighet

ubestridelig

ubetinget

uimotsigelig

unektelig

uomtvistelig

usikkerhet

uten tvil

uvisshet

vakling

villrede

vitterlig
© Wild Wild Web 2012